1.-BEDRIJFSGEGEVENS

Volgens artikel 10 van de wet 34/2002 van 11 juli, over diensten voor de informatiemaatschappij en e-commerce (LSSICE), is het bedrijf dat eigenaar is van deze website Excursion Trip Tenerife S.L.

2.-GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot deze website, in welke vorm dan ook, impliceert de kennisname en de aanvaarding van de volgende algemene voorwaarden, die het gebruik van deze website regelen. Excursie Trip Tenerife S.L. behoudt zich het recht voor om deze te allen tijde te wijzigen of bij te werken, waarbij dergelijke wijzigingen de vorige voorwaarden vervangen. Gebruikers die niet akkoord gaan met al deze voorwaarden hebben geen toegang tot deze website en/of tot de content en de diensten ervan en dienen het gebruik van deze website onmiddellijk te staken. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mededelingen en nieuwsbrieven, die door de eigenaar van de website kunnen worden verzonden. Gebruikers moeten deze voorwaarden aanvaarden om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de website.

3.-DOEL

Deze website is eigendom van Excursion Trip Tenerife S.L. en biedt een reeks content en diensten aan met betrekking tot haar activiteit.

4.-GEAUTORISEERD GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE CONTENT ERVAN

Gebruikers hebben alleen toegang tot deze website, de content en de diensten ervan als zij meerderjarig zijn en de wettelijke bevoegdheid hebben om dit te doen. Indien zij minderjarig zijn, dienen zij van hun wettelijke vertegenwoordiger toestemming te hebben of bij gebreke daarvan deze website onmiddellijk te verlaten. De gebruiker heeft toegang tot de content van de website zolang hij er een redelijk gebruik van maakt met inachtneming van deze voorwaarden, met name die betrekking hebben op de intellectuele en de industriële eigendomsrechten, die door de wet zijn toegekend. Deze rechten worden beschreven in de overeenkomstige sectie van deze algemene voorwaarden. Het is verboden om de content te gebruiken voor frauduleuze, illegale of commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Excursion Trip Tenerife S.L., behoudt zich het recht voor om elke gebruiker de toegang tot de website of de content ervan te ontzeggen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, in geval van overtreding van deze voorwaarden.

5.-BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Excursie Trip Tenerife S.L. garandeert op geen enkele manier nauwkeurigheid, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, waarachtigheid, precisie, werking of beschikbaarheid van de content en diensten die haar website bevat en kan hiervoor ook niet verantwoordelijk worden gesteld noch voor schade, die uit een verkeerd gebruik ervan kan voortvloeien. De verstrekte informatie is dan ook louter informatief en is op geen enkele wijze representatief. Het bovenstaande geldt ook voor links, content en meningen die niet het eigendom zijn van de eigenaar of niet door deze website worden gehost. Deze meningen vallen onder de verantwoordelijkheid van hun auteurs en de eigenaars van de websites in kwestie.

6.-INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Excursion Trip Tenerife S.L. is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten afgeleid van deze website. De uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het agentschap is vereist om deze rechten uit te oefenen of te gebruiken. Deze beperkingen van rechten strekken zich uit tot elk type van content die is opgenomen en verspreid via deze website, alsook tot de code, het ontwerp en de navigatiestructuur van de website.

7.-BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de Organische wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), informeren wij de gebruikers dat alle verstrekte persoonsgegevens zullen worden toegevoegd aan een bestand, dat eigendom is van Excursion Trip Tenerife S.L. en waarvan de gegevens in deze Algemene Voorwaarden worden vermeld. Deze persoonlijke gegevens zullen enkel worden gebruikt om de dienst aan de gebruiker te verlenen, alsook om andere producten en diensten te promoten, die eventueel door de eigenaar van het bestand worden aangeboden. Gebruikers dienen de eigenaar van het bestand op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in hun persoonlijke gegevens. Zij zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van hun gegevens. In overeenstemming met artikel 5 van de Organische wet 15/1999 informeren wij de gebruikers over hun recht op rectificatie, annulering en verzet tegen de opname van de persoonlijke gegevens, die zij vrijwillig hebben verstrekt, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de eigenaar van het bestand, zoals voorzien in de huidige wetgeving.

8.-COOKIES

‘Cookies’ zijn bestandjes met informatie die een website op je computer opslaat zodra je deze bezoekt. Cookies worden gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden. Cookies bevatten informatie en worden tijdelijk en soms permanent opgeslagen. Cookies worden gebruikt om inloggegevens te onthouden wanneer je surft op een website, advertenties op maat aan te bieden, surfgedrag te analyseren en nog veel meer. Als gebruikers geen cookies wensen te ontvangen, kunnen zij hun webbrowser zo instellen dat deze cookies worden beperkt, zoals de meeste moderne browsers toestaan.

9.-GELDIGHEID

Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, tast dit niet de geldigheid van de overige voorwaarden aan.

10.-ANNULERINGS-, TERUGNAME- EN TERUGBETALINGSBELEID

A. Annuleringen moeten ten minste 48 uur vóór aanvang van de activiteit worden doorgegeven door ons rechtstreeks te bellen (+34 822 68 45 04) of door een e-mail te sturen (booking@triptenerife.com).
B. Er is geen annulering of terugbetaling voor de helikoptertour. Als je 48 uur voor de vertrekdatum annuleert, wordt 50% van de vluchtprijs in rekening gebracht. Als je minder dan 48 uur voor je vlucht annuleert, wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.
C. TripTenerife is niet verantwoordelijk indien de gebruiker de activiteit of de transfer mist door te laat te komen of het ontmoetingspunt niet kunnen vinden.

11.-TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Alle vorderingen of geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met deze website en de content ervan, zullen overeenkomstig de Spaanse wetgeving worden geïnterpreteerd. Beide partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de rechtbanken en de tribunalen van de stad Santa Cruz de Tenerife (Canarische Eilanden, Spanje), waarbij uitdrukkelijk wordt afgezien van enige andere rechtbank.