1. BEDRIJFSGEGEVENS

Conform artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli over Gegevens, Maatschappij en E-Commerce, staat beschreven dat de eigenaar van deze website het bedrijf Excursion Trip Tenerife S.L. is.

  1. GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Het gebruik van deze website in welke vorm dan ook impliceert kennisneming en acceptatie van de volgende Algemene Voorwaarden waaronder het gebruik van deze website valt. Excursion Trip Tenerife S.L. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde bij te werken of aan te passen. Deze wijzigingen zullen de huidige voorwaarden dan vervangen. Mocht de gebruiker het niet eens zijn met alle huidige voorwaarden, mag hij/zij geen gebruik maken van de website en/of haar inhoud en diensten en moet hij/zij meteen stoppen deze website te gebruiken. De huidige voorwaarden gelden ook en zijn ook van toepassing op alle communicatie en nieuwsbrieven die verstuurd kunnen worden door de eigenaar van deze site. De gebruiker moet alle huidige voorwaarden accepteren om toegang te verkrijgen tot en/of gebruik te maken van deze website.

  1. ONDERWERP

Dit is de website van Excursion Trip Tenerife S.L. die bepaalde inhoudt en diensten biedt gerelateerd aan haar activiteiten.

  1. GEAUTORISEERD GEBRUIK VAN DE SITE EN HAAR INHOUD

De gebruiker heeft alleen rechtmatige toegang tot deze website en haar inhoud en diensten als hij/zij meerderjarig is en de rechtsbevoegdheid hiertoe heeft: als de persoon minderjarig is, moet hij/zij toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger en zo niet deze website onmiddellijk verlaten. De gebruiker is geautoriseerd om toegang te hebben tot de inhoud van de site wanneer hij/zij het recht heeft om deze te gebruiken conform deze voorwaarden, vooral intellectuele en industriële gebruikersrechten die bij wet zijn verleend en beschreven zijn in de overeenkomstige sectie van de huidige Algemene Voorwaarden. Het is ook uitdrukkelijk verboden om deze inhoud te gebruiken voor frauduleuze, illegale of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Excursion Trip Tenerife S.L. behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een gebruiker die deze voorwaarden schendt te weigeren.

  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Excursion Trip Tenerife S.L. garandeert op geen manier de precisie, integriteit, legaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit, juistheid, functionering of beschikbaarheid van de inhoud en de diensten die staan beschreven op deze website en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die voortkomt uit verkeerd gebruik hiervan. Dit leidt ertoe dat de informatie die wordt weergegeven puur informatief is en niet als representatief mag worden beschouwd. Het bovengenoemde geldt voor links, inhoud en meningen die niet van de eigenaar zijn of die niet gehost worden door deze website. De verantwoordelijkheid ligt bij de daders hiervan en de eigenaren van de relevante websites.

  1. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMMEN

Excursion Trip Tenerife S.L. is de eigenaar van alle intellectuele in industriële eigendomsrechten die voortkomen uit deze website en voor het gebruik hiervan moet expliciete schriftelijke toestemming gevraagd worden. De huidige beperken van rechten is niet alleen van toepassing op het type inhoud dat op de website staat, maar ook de code, het ontwerp en de navigatiestructuur van de website.

  1. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Conform de Organieke Wet 15/1999 van 13 december aangaande de Bescherming van Persoonsgegevens, informeren wij de gebruiker hierbij dat persoonsgegevens die worden verschaft zullen worden ingevoerd in een bestand waarvan Excursion Trip Tenerife S.L. de eigenaar is, waarvan de gegevens hierboven genoemd zijn in de huidige Algemene Voorwaarden. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de gebruikt een dienst aan te bieden en om andere producten en diensten aan te bieden die wellicht aangeboden kunnen worden door de eigenaar van het bestand. De gebruiker moet de eigenaar informeren van eventuele wijzigingen in persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de juistheid hiervoor. Conform artikel 5 van de Organieke Wet 15/1999, informeren we de gebruiker over zijn recht om de persoonsgegevens die hij/zij vrijwillig overdraagt te corrigeren, annuleren of hier bezwaar tegen aan te dienen via een schriftelijke aanvraag bij de eigenaar, zoals is vastgelegd in de huidige wetgeving.

  1. COOKIES

“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die een website op de hard drive of andere website-browsingapparatuur plaatst voor administratiedoeleinden. Deze website wil de gebruiker wijzen op het gebruik van cookies om de sessie tussen de cliënt en de server op te zetten; gebruikersgegevens worden onder geen voorwaarde opgeslagen of gebruikt. Als u geen cookies wenst te ontvangen, kan de gebruiker hun webbrowser instellen om ze te beperken. Dit is mogelijk in de meeste moderne browsers.

  1. GELDIGHEID

In het geval dat één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet geldig zijn, gedeeltelijk of in hun geheel, zal deze ongeldigheid geen effect hebben op de geldigheid van de andere voorwaarden.

 

  1. ANNULERINGS-, RETOUR- & TERUGBETALINGSBELEID

Elke dienstverlener stelt zijn eigen annuleringsbeleid op. Je kunt de toeristendienst annuleren door één van de telefoonnummers te bellen die zijn gegeven. Annuleringen moeten te allen tijde maximaal 48 uur voordat de activiteit gepland staat geannuleerd worden, tenzij dit anders is vermeld bij de dienstverlener zelf. Eventuele annuleringskosten worden in rekening gebracht als u van tevoren annuleert. Excursion Trip Tenerife S.L. betaalt u uw aanbetaling terug, nadat de eventuele annuleringskosten die door de dienstverlener zijn bepaald, zijn verrekend.

  1. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Het Spaanse recht is van toepassing op alle geschillen en rechtsvorderingen welke mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de huidige website en haar inhoud. Beide partijen komen overeen deze in te dienen bij de Rechtbanken en Tribunalen in de stad Santa Cruz de Tenerife (Canarische Eilanden, Spanje) en doen nadrukkelijk afstand van andere rechtbanken.